Ľudia na Srí Lanke

Ako sa hovorí, pokladom krajiny sú jej obyvatelia a o Srí Lanke to platí tisícnásobne. Ľudia na Srí Lanke sú veľmi milí, priateľskí, pohostinní a turistov vítajú s úsmevom na tvári. Vážia si jeden druhého, pomáhajú si a podelia sa. Žijú skromne, na všetko majú veľa času a nepoznajú stres.

Na územi o rozlohe 65 000 km2 žije okolo 22 miliónov obyvateľov. Zloženie obyvateľstva je celkom pestré:

  • Sinhálci 74
  • Tamili 17% (srilanskí tamili 12%, indickí tamili 5%)
  • Moorovia (moslimovia arabského pôvodu) 7%
  • ostatní 2%

Sinhálci tvoria najväčšiu časť populácie a hovoria sinhálsky. Ich predkovia prišli na ostrov zo severnej Indie asi v 6. st. pred n.l. Prevažná väčšina z nich vyznáva budhizmus, i keď malé percento z nich sú kresťania. Žijú prakticky po celom ostrove okrem severu a časti východu krajiny.

Tamili sa delia na srílanských a indických Tamilov. Srílanský Tamili prišli na ostrov v 1.storočí pred n.l.. Žijú prevažne na severe a východe ostrova. Indický Tamili sú potomkami robotníkov, ktorých v 19. storočí priviezli Angličania, aby pracovali na čajových plantážach. Žijú prevažne v Centrálnej vysočine. Tamili sú spravidla hinduisti a ich jazykom je tamilčina (sinhalčina a tamilčina sú dva úplne odlišné jazyky, s odlišným typom písma). Tamili z plantáži patria väčšinou k nízkym kastám, na rozdiel od tých srílanských.

Obe etniká - Sinhálci aj Tamili - uznávajú kastovný systém, i keď nie v takej miere ako v blízkej Indii. V dnešnej dobe, hlavne v mestách už kastovný systém upadol do zabudnutia, ale na dedinách a v odľahlejšich častiach ostrova, má stále svoj význam.

Predkovia Moorov prišli na Srí Lanku v 8 st. n.l. ako obchodníci z Arabského poloostrova a Indie. Ich náboženstvom je prevažne islám, najmä jeho sunnitská vetva.

Medzi ostatné obyvateľstvo patria napríklad Burgheri - potomkovia kolonizátorov - Holanďanov, Portugalcov, Britov a ďalších Európanov. Burgheri sú prevažne kresťania, najviac ich žije v Kolombe. Ďalšie etnikum tvoria Malajci - pochádzajú z juhovýchodnej Ázie, ich predkovia prišli na Srí Lanku z Indonézie a Malajzie. Prevažne vyznávajú islám.

Veddovia sú prapôvodný obyvatelia Srí Lanky, sami seba nazývajú "ľudia lesa". Sú malou uzavretou etnickou skupinou, o počte okolo 2000 ľudí, ktorá žije tradičným spôsobom života, ako zberači a lovci spätí s prírodou.

Gramotnosť dosahuje 92%.

Obyvatelia Srí Lanky sú veľmi náboženský zameraní, náboženstvo tu má obrovský význam. Budhizmus vyznáva takmer 70% obyvateľov, prevažne Sinhálcov, 15% sú hinduisti, prevažne Tamili, približne 7% vyznáva Islám a rovnako 7% obyvateľov sa hlási ku kresťanstvu.

Vzhľadom k tomu, že všetci obyvatelia Srí Lanky sú veriaci, je tu celá rada budhistických, hinduistických a tiež moslimských sviatkov. Sviatkov a dní voľna majú naozaj veľa a celý pracovný týždeň bez sviatku je raritou. Oslavuje sa napríklad aj každý spln, tzv. deň "poya" - ľudia nepracujú, chodia do chrámov, modlia sa a v tento deň by sa nemal predávať a konzumovať alkohol. Mnoho sviatkov sa počíta podľa lunárenho kalendára a pripadajú každý rok na iný deň.